Pagtahak ng Lahat Tungo sa Pag-unlad ng Unibersidad

By Mary Jane S. Magtaos (BSE-Fil II, COE)

(1st Place, Pagsulat ng Sanaysay, 13th Foundation Day of URS-Antipolo Campus)

 

University of Rizal System

University of Rizal System (Photo credit: Wikipedia)

Hindi lahat ng Unibersidad nagising na lang na nakahanda na ang pagkain sa hapagkainan, dahil gaya ng ibang Unibersidad, ang University of Rizal System ay nag-umpisa lamang sa isang sibol ng halamang yayabong sa takdang panahon.

 Pag-unlad susi sa tagumpay na matagal ng inaasam ng Unibersidad na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paglalakbay at pagtahak na hindi lamang ang Unibersidad ang gumagalaw, bagkus kasama ang bawat isang may malasakit sa tahanang nagmulat sa atin ng maliwang na hinaharap na magpapa-angat sa atin mula sa kahirapan na kapag hindi nasolusyunan ay magiging batik ng lipunan. Kaya tanging pagtanaw ng utang na loob ang maiaalay ng bawat estudyanteng kabilang sa Unibersidad, na naglinang at patuloy na humuhulma ng panibagong kakayahan na magiging pag-asa ng bawat isa.

 Kayo bilang kaisa ng URS, hahayaan ninyo na lang ba na isulat sa tubig ang inyong mga pangarap— na pangarap na rin ng Unibersidad na pikit matang dadalhin na lamang ng agos sa kung saan? Na mananatiling sibol ang nasimulan dahil lamang sa kaduwagang lulugmok sa inyo sa kahirapan? Hindi ito dapat ang maging batayan, bagkus maging inspirasyon sa pagtahak tungo sa pag-unlad ng Unibersidad na hindi lang bagong establisyemento at kagamitang bago sa paningin ang dala-dala bagkus mga estudyanteng maipagmamalaki at handang makipagsabayan sa nakakarami.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s