THE CHOCOLATE STORY

Chris and I went to the department store to buy some stuff for his house.

We proceeded to the chocolate section.

He asked me if I wanted to have the chocolate “KISSES”.

I told him ‘no’ because what I want is his KISSES.

He looked at me, and gave me that teasing smile.

I diverted his attention.

Then I saw another chocolate nearby KISSES.

I asked him if he wanted to have the chocolate “SNICKERS”.

He told me ‘no’ because what he wanted is the 10K worth “SNEAKERS”.

I looked at him, and gave him that teasing smile.

Beside the “CADBURRY” is the chocolate “TWIX”.

I asked him if he likes the chocolate.

I did not wait for his answer.

Because I knew, what he likes:

He doesn’t like TWIX

Because what he likes

Is for me to TWIX… to TWIST  his ‘his’…

— His earthly gratification…

He looked at me, and gave me that tempting smile.

Right beside TWIX is another chocolate that I picked.

I asked him:

                How about M & M?

 

Instead of giving me the answer

He grabbed the chocolate.

He told me:

                For sure you will love… M & M

He bite his lips,

So I bite mine…

–An aphrodisiac

that brought us to earthly gratification!

TSOKOLEYT STORI

Pumunta kami ni Chris sa loob ng department store para bumili ng mga gamit niya sa bahay.

Tumungo kami sa chocolate section.

Tanong niya sa akin, gusto ko raw ba ng KISSES?

Tumugon ako ng ‘hindi’ pagkat ang gusto ko’y yaong kaniyang mga halik

Nginitian niya ako na waring nakakaloko.

Binaling ko ang kaniyang atensyon.

Sa tabi ng KISSES ay may nakita akong tsokolate.

Tinanong ko siya kung gusto niya ng  SNICKERS.

Tumugon siya ng ‘hindi’ pagkat ang gusto niya’y ang 10K na SNEAKERS.

Nginitian ko siya na waring nakakaloko.

Sa tabi ng CADBURRY ay ang tsokolateng TWIX

Tinanong ko siya kung ito’y gusto niya

Di ko na inantay pa ang kaniyang kasagutan

‘Pagkat alam ko na ang gustong-gusto niya:

                Hindi niya gusto ang tsokolateng TWIX

                                Ang gusto niya ay aking i-TWIX… at aking i-TWIST ang ‘ano’niya…

                                                Ang ‘ano’ niyang nagbibigay ng makamundong paghahangad

Nginitian niya ako na waring nang-aakit.

Sa tabi ng TWIX ay ang tsokolateng aking kinuha.

Tinanong ko siya:

                Gusto mo ba ng M & M?

Kinagat niya ang kaniyang labi

Kagya’t napakagat rin ako ng akin…

–Isang pang-akit…

Na ang dulot ay makamundong paghahangad.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s